Hệ thống tuyển nổi

Công ty TNHH thương mại xây dựng môi trường Hi-Tech News
Thành viên: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Giá
Liên hệ
  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Trong quá trình tuyển nổi, các bông cặn hoặc các chất có chứa chất béo hoặc nhũ tương được đưa lên bề mặt nước bằng cách đưa các bọt khí vi sinh vào. Việc sử dụng phụ gia thích hợp để tạo macroflock kết hợp với kích thước bọt khí chính xác dẫn đến sự phân tách tốt nhất có thể. Sự tuyển nổi giải phóng áp suất đảm bảo tạo ra bọt khí tối ưu với mức độ phân tách rất cao.

LỢI THẾ CHO BẠN

- Hệ thống xả áp suất đặc biệt để tạo ra kích thước bong bóng tối ưu

- Mức độ tách biệt rất cao nhờ sự kết hợp bí quyết đặc biệt giữa hóa học và quy trình kỹ thuật

- Kích thước tiêu chuẩn hóa

- Hệ thống cấu trúc

- Tự động hóa quy trình