Hội chợ các thiết bị điện tử Computex 2024 được diễn ra tại Đài Bắc từ ngày 4-7/6