Modun hệ thống Keo tụ - Tạo bông

Công ty TNHH thương mại xây dựng môi trường Hi-Tech News
Thành viên: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Giá
Liên hệ
  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Trong quá trình kết tủa, việc bổ sung có mục tiêu các chất kết tủa hoặc các chất thay đổi giá trị pH hòa tan trong nước được chuyển thành các chất không hòa tan. Trong quá trình keo tụ tiếp theo, các thành phần nước hòa tan được chuyển thành dạng hòa tan ít để tạo thành các bông cặn có thể lắng được. Các bông cặn tạo thành có thể được tách ra khỏi nước bằng các quá trình vật lý (lắng, lọc, tuyển nổi).

Bằng cách giám sát quá trình trong giai đoạn kết tủa / keo tụ và sử dụng công nghệ định lượng phối hợp, một chế độ vận hành hiệu quả cao sẽ đạt được. Bí quyết của các kỹ sư là đảm bảo việc lựa chọn các chất phụ trợ phù hợp và hiệu quả quy trình tương ứng.

LỢI THẾ DÀNH CHO CỦA BẠN

- Xây dựng hệ thống

- Chế độ vận hành hiệu quả cao thông qua giám sát và thích ứng với các thông số vận hành

- Tự động hóa quy trình

CÁC ỨNG DỤNG

- Xử lý nước uống và nước công nghiệp

- Các nhà máy xử lý nước thải đô thị và công nghiệp

- Xử lý hệ thống xử lý nước.