Đất sét công nghiệp Nhật Bản KANSAI A4 NITTO NEOSEAL B-3 B-1 Trung Quốc DR-A3-CD02 keo chít mạch bịt trám trí khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DUO
Thành viên: Thành viên vàng
Địa chỉ: Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Giá
1,000 VND
  • Xuất xứ

Đất sét công nghiệp Nhật Bản KANSAI A4  NITTO NEOSEAL B-3 B-1 Trung Quốc DR-A3-CD02 keo chít mạch bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng

Các loại đất sét công nghiệp Nhật Bản keo chít mạch bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng

KANSAI A4

NITTO NEOSEAL B-3

NITTO NEOSEAL B-1

Trung Quốc DR-A3-CD02

Đất sét công nghiệp Nhật Bản KANSAI A4  NITTO NEOSEAL B-3 B-1 Trung Quốc DR-A3-CD02 keo chít mạch bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng

đất sét công nghiệp kansai A4 bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng

đất sét công nghiệp kansai A4 bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng; đất sét bịt tủ điện; đất sét công nghiệp trám tủ điện; đất sét công nghiệp; đất sét công nghiệp kansai a4; đất sét trít tủ điện; đất sét công nghiệp trít tủ điện; đất sét trít tủ điện a4; đất sét bịt tủ điện a4; đất sét bịt tủ điện a4; đất sét tủ điện kansai a4; đất sét kansai đất sét kansai a4; mua đất sét công nghiệp nhật; đất sét kansai a4 nhật bản; đất sét a4 nhật bản; mua đất sét kansai a4; mua đất sét a4 nhật bản; đất chít tủ hệ thống solar đất trít tủ hệ thống solar; đất sét công nghiệp trít solar; đất sét công nghiệp trít năng lượng mặt trời; đất sét trám cho solar; đất sét trám cho năng lượng mặt trời; đất sét công nghiệp cho solar; đất sét cho năng lượng mặt trời; đất sét nhật cho solar; đất sét cho solar; hợp chất đất sét keo chít mạch a4 làm kín khe hở ngăn chặn con trùng và chuột

đất sét công nghiệp nitto neoseal b-3 bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng

đất sét công nghiệp nitto neoseal b-3 bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng; đất sét bịt tủ điện; đất sét công nghiệp trám tủ điện; đất sét công nghiệp neoseal b3; đất sét nitto neoseal b-3; đất sét neoseal b3; đất sét nitto neoseal b-3; đất sét công nghiệp b-3; đất sét b-3; đất sét nitto b-3; đất sét công nghiệp b-3; đất sét công nghiệp b3; đất sét nitto neoseal b3; đất sét công nghiệp nitto neoseal b3; đất sét nitto b3; đất sét nitto b3 nhật bản; nitto neoseal b3; đất sét tủ điện neoseal - b3; mua đất sét nitto neoseal b-3; mua đất sét neoseal b3; mua đất sét tủ điện b3; đất sét công nghiệp đất sét công nghiệp nhật bản; đất sét trám tủ điện; dat set tram tu dien; đất sét chít tủ điện; dat set chit tu dien; đất sét neoseal b3; dat set neoseal b-3; đất sét công nghiệp bịt trám trít chít tủ điện nitto neoseal b3; hợp chất đất sét keo chít mạch b-3 làm kín khe hở ngăn chặn con trùng và chuột

đất sét công nghiệp chống cháy nitto neoseal b-1 bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng

đất sét công nghiệp chống cháy nitto neoseal b-1 bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng; đất sét chống cháy bịt tủ điện; đất sét chống cháy công nghiệp trám tủ điện; đất sét chống cháy công nghiệp neoseal b1; đất sét chống cháy nitto neoseal b-1; đất sét chống cháy neoseal b1; đất sét chống cháy nitto neoseal b-1; đất sét chống cháy công nghiệp b-1; đất sét chống cháy b-1; đất sét chống cháy nitto b-1; đất sét chống cháy công nghiệp b-1; đất sét chống cháy công nghiệp b1; đất sét chống cháy nitto neoseal b1; đất sét chống cháy công nghiệp nitto neoseal b1; đất sét chống cháy nitto b1; đất sét chống cháy nitto b1 nhật bản; nitto neoseal b1; đất sét chống cháy tủ điện neoseal - b1; mua đất sét chống cháy nitto neoseal b-1; mua đất sét chống cháy neoseal b1; mua đất sét chống cháy tủ điện b1; đất sét chống cháy công nghiệp đất sét chống cháy công nghiệp nhật bản; đất sét chống cháy trám tủ điện; dat set tram tu dien; đất sét chống cháy chít tủ điện; dat set chit tu dien; đất sét chống cháy neoseal b1; dat set neoseal b-1; đất sét chống cháy công nghiệp bịt trám trít chít tủ điện nitto neoseal b1; hợp chất đất sét chống cháy keo chít mạch b-1 làm kín khe hở ngăn chặn con trùng và chuột

đất sét công nghiệp trung quốc dr-a3-cd02 bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng

đất sét công nghiệp trung quốc dr-a3-cd02 bịt trám trít khe hở tủ điện solar chống chuột bọ công trùng; đất sét trung quốc màu nâu đỏ bịt tủ điện; đất sét trung quốc màu nâu đỏ công nghiệp trám tủ điện; đất sét trung quốc màu nâu đỏ công nghiệp; đất sét trung quốc màu nâu đỏ công nghiệp china dr-a3-cd02; đất sét trung quốc màu nâu đỏ trít tủ điện; đất sét trung quốc màu nâu đỏ công nghiệp trít tủ điện; đất sét trung quốc màu nâu đỏ trít tủ điện dr-a3-cd02; đất sét trung quốc màu nâu đỏ bịt tủ điện dr-a3-cd02; đất sét trung quốc màu nâu đỏ bịt tủ điện dr-a3-cd02; đất sét trung quốc màu nâu đỏ tủ điện china dr-a3-cd02; đất sét trung quốc màu nâu đỏ china đất sét trung quốc màu nâu đỏ china dr-a3-cd02; mua đất sét trung quốc màu nâu đỏ công nghiệp nhật; đất sét trung quốc màu nâu đỏ china dr-a3-cd02 nhật bản; đất sét trung quốc màu nâu đỏ dr-a3-cd02 nhật bản; mua đất sét trung quốc màu nâu đỏ china dr-a3-cd02; mua đất sét trung quốc màu nâu đỏ dr-a3-cd02 nhật bản; đất chít tủ hệ thống solar đất trít tủ hệ thống solar; đất sét trung quốc màu nâu đỏ công nghiệp trít solar; đất sét trung quốc màu nâu đỏ công nghiệp trít năng lượng mặt trời; đất sét trung quốc màu nâu đỏ trám cho solar; đất sét trung quốc màu nâu đỏ trám cho năng lượng mặt trời; đất sét trung quốc màu nâu đỏ công nghiệp cho solar; đất sét trung quốc màu nâu đỏ cho năng lượng mặt trời; đất sét trung quốc màu nâu đỏ nhật cho solar; đất sét trung quốc màu nâu đỏ cho solar; hợp chất đất sét trung quốc màu nâu đỏ keo chít mạch dr-a3-cd02 làm kín khe hở ngăn chặn con trùng và chuột

 

Thông số đất sét công nghiệp Nitto Neoseal B3

STT

Thông số

Loại:

Đất sét Nitto NEOSEAL B-3

 

01

Mã hàng (model)

B-3

11a công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp tphcm Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu.

02

Hãng sản xuất (Brand)

NITTO CHEMICAL INDUSRY CO., LTD

22b công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Bình Dương Bình Phước.

03

Xuất xứ (Origin)

Nhật Bản - Made in Japan

33c công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Đồng Nai Tây Ninh.

04

Màu sắc ngoại quan (Color appearance)

Xám đậm - Dark Gray

44d công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp An Giang Bạc Liêu.

05

Độ cứng (Hardness)

64

55e công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Bến Tre Cà Mau.

06

Trọng lượng riêng (Specific Gravity)

2.05

66f công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Cần Thơ Đồng Tháp.

07

Chống cháy (Flame Resistance)

-

77g công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Hậu Giang Kiên Giang.

08

Kích thước 1 gói (Size of 1 pack)

80×40×160 mm

88h công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Long An Sóc Trăng.

09

Cân nặng 1 gói (Weight 1 pack)

01kg / 1 gói

12n công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Tiền Giang Trà Vinh.

10

Quy cách đóng gói (Packing)

 

20 kg / 1 thùng

13j công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Vĩnh Long Bình Định Yên Bái.

11

Ứng dụng (applications)

-

14f công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Bình Thuận Đà Nẵng Vĩnh Phúc.

12

Hình ảnh nhận dạng sản phẩm

-

15j công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Khánh Hòa Ninh Thuận Tuyên Quang.

Thông số đất sét chống cháy Nitto noseal B1

STT

Thông số

Loại:

Đất sét Nitto NEOSEAL B-1

 

1

Mã hàng (model)

B-1

111a công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Phú Yên Quảng Nam Thái Nguyên.

2

Hãng sản xuất (Brand)

NITTO CHEMICAL INDUSRY CO., LTD

222b công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Quảng Ngãi Hà Tĩnh Thái Bình.

3

Xuất xứ (Origin)

Nhật Bản - Made in Japan

333c công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Nghệ An Quảng Bình Sơn La.

4

Màu sắc ngoại quan (Color appearance)

Xám - Light Gray

444d công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Quảng Trị Thanh Hóa Quảng Ninh.

5

Độ cứng (Hardness)

63

555e công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Thừa Thiên Huế Đắk Lắk Phú Thọ.

6

Trọng lượng riêng (Specific Gravity)

2.05

666f công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Đắk Nông Gia Lai Ninh Bình.

7

Chống cháy (Flame Resistance)

UL-94 V-0 level

777g công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Kon Tum Lâm Đồng Nam Định.

8

Kích thước 1 gói (Size of 1 pack)

80×40×160 mm

888h công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Hà Nội Bắc Giang Lào Cai.

9

Cân nặng 1 gói (Weight 1 pack)

01kg / 1 gói

999k công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Bắc Kạn Bắc Ninh Lạng Sơn.

10

Quy cách đóng gói (Packing)

 

20 kg / 1 thùng

123l công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Cao Bằng Điện Biên Lai Châu.

11

Ứng dụng (applications)

-

234u công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám trít chít tủ điện solar làm kín khe hở chống chuột ngăn chặn con trùng ở tại tỉnh thành phố tp Hà Giang Hà Nam Hưng Yên.

12

Hình ảnh nhận dạng sản phẩm

-

567k công ty đại lý nhà phân phối cửa hàng nơi bán để mua đất sét công nghiệp hợp chất seal putty keo chít mạch nitto noeseal b3 b-3 chống cháy b1 b-1 nf-12hm kansai a4 nhật bản dùng để bịt trám t

Admin