Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc Amiang 60245 IEC (03) YG AGRP fairflex HT GB GN 350 450 500 600 800 1000 tiết diện 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3.5 4 6 8 10 16 25 35 50 70 95 mm2

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DUO
Thành viên: Thành viên vàng
Địa chỉ: Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Giá
10,000 VND
  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm

Ứng dụng của dây chịu nhiệt độ cao chống cháy Amiang Amiang 60245 IEC (03) YG AGRP fairflex HT GB GN 350 450 500 600 800 1000 tiết diện 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3.5 4 6 8 10 16 25 35 50 70 95 mm2 cho các máy gia nhiệt, vị trí tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao :

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc Amiang 60245 IEC (03) YG AGRP fairflex HT GB GN 350 450 500 600 800 1000 tiết diện 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3.5 4 6 8 10 16 25 35 50 70 95 mm2

Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc Amiang 60245 IEC (03) YG AGRP fairflex HT GB GN 350 450 500 600 800 1000 tiết diện 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3.5 4 6 8 10 16 25 35 50 70 95 mm2

ứng dụng của dây cáp điện Amiang chịu nhiệt độ cao chống cháy cho Máy móc, nhà máy sản xuất ngành nhựa

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choMáy đùn ống tấm nhựa thanh nẹp nhựa

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choMáy ép nhựa

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choMáy thổi nhựa

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choMáy tạo hạt nhựa

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choMáy trộn và sấy hạt nhựa

ứng dụng của Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy Amiang 60245 IEC (03) YG AGRP fairflex HT GB GN 350 450 500 600 800 1000 tiết diện 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3.5 4 6 8 10 16 25 35 50 70 95 mm2 cho Máy móc thiết bị sản xuất ngành nhiệt luyện

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choLò nung nấu nóng chảy kim loại

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choLò nung điện Lò nung điện trở.

ứng dụng của Dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy Amiang 60245 IEC (03) YG AGRP fairflex HT GB GN 350 450 500 600 800 1000 tiết diện 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3.5 4 6 8 10 16 25 35 50 70 95 mm2 cho ngành gốm, sành sứ, thủy tinh:

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choLò nung nhiệt độ cao

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choLò nung đất sét

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choLò nung nấu thủy tinh

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choLò nung men

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choLò nung gốm sành sứ

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choLò nung gốm sứ nabertherm

dây điện chịu nhiệt độ cao chống cháy vỏ bọc amiang choLò nung đốt bốc, đốt tro, lò nung nhiệt độ cao, lò nung ống, lò nung ủ, hàn, tôi vật liệu

và…..các thiết bị khác