Sàn Bắc Giang, Sàn giao dịch công nghệ, sàn trực tuyến, chuyển giao công nghệ, mua bán công nghệ

Sàn Bắc Giang, Sàn giao dịch công nghệ, sàn trực tuyến, chuyển giao công nghệ, mua bán công nghệ

Chào mừng đến với sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Bắc Giang!

Cần mua 1 số thiết bị

Cần mua 1 số thiết bị

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua 1 số thiết bị

1. Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ GC-MS kèm Detector  ISQ 7000 Singapore

2. Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS Evolution 350 Mỹ

3. Máy chiết Soxhlet tự động Behr/ E6 Đức

4. Bộ cất cô quay chân không lạnh Buchi/ R-300 Thụy Sỹ

5. Máy cô mẫu Nitrogen Evaporator 48 vị trí, block khô Organomation/ Multivap Mỹ

Mục đích mua hàng: mua cho dự án

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Admin