3 năm

Hồ sơ

Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Bắc Giang Ngày tham gia: 14/03/2022 Thành viên vàng Sản phẩm chính: Dịch vụ kiểm định thử nghiệm, Ứng dụng và chuyển giao KH&CN, Chế phẩm sinh học Lượt truy cập: 9,374 Xem thêm Liên hệ