Sàn Bắc Giang, Sàn giao dịch công nghệ, sàn trực tuyến, chuyển giao công nghệ, mua bán công nghệ

Sàn Bắc Giang, Sàn giao dịch công nghệ, sàn trực tuyến, chuyển giao công nghệ, mua bán công nghệ

Chào mừng đến với sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Bắc Giang!

Hướng dẫn quản lý liên hệ cho thành viên NGƯỜI BÁN

Công cụ quản lý liên hệ dùng để quản lý toàn bộ liên hệ đến, liên hệ đã gửi của bạn, thư từ hệ thống Batex.vn gửi.

Để quản lý liên hệ bạn phải đăng nhập tải khoản sau đó vào phần quản trị gian hàng: Tài khoản của tôi -> Tiện ích -> Liên hệ

Phần quản lý liên hệ bao gồm:

1. Liên hệ đến: Hiển thị toàn bộ thông tin liên hệ của người mua gửi đến nhà cung cấp

Bạn có thể xem chi tiết liên hệ và trả lời lại liên hệ ngay trong hệ thống.

2. Liên hệ đã gửi: Hiển thị toàn bộ thông tin liên hệ của bạn đã gửi đi

Admin