Rờ le an toàn Phoenix Contact

Công ty TNHH TM DV Đăng Long Việt Nam
Thành viên: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh

Giá
Liên hệ
  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Phoenix contact, xin giới thiệu các dòng Rơ le của Phoenix contact

Rơ le Phoenix Contact cũng có nhiều loại khác nhau:

Rơ le giám sát Phoenix Contact

Rơ le giám sát EMD

Rơ le an toàn Phoenix Contact

Rơ le thời gian Phoenix Contact

Các models:

Rơ le giám sát – EMD-BL-C-10 – 2903521

Rơ le giám sát – EMD-BL-C-10-PT – 2903522

Rơ le giám sát – EMD-BL-PH-480 – 2903527

Rơ le giám sát – EMD-BL-PH-480-PT – 2903528

Rơ le giám sát – EMD-BL-PTC – 2906252

Rơ le giám sát – EMD-BL-PTC-PT – 2906253.

Timer relay – ETD-BL-1T-230 – 2905813

Timer relay – ETD-BL-1T-230-PT – 2905814

Timer relay – ETD-BL-2T-I-230 – 2907713

Timer relay – ETD-BL-2T-I-230-PT – 2907714