Giống lúa thuần BG6

Công ty Cổ phần giống cây trồng Bắc Giang
Thành viên: Thành viên vàng
Địa chỉ: Việt Nam - Bắc Giang

Giá
Liên hệ
  • Xuất xứ
  • Điều khoản giao hàng

Giống lúa thuần BG6

1. Nguồn gốc

Giống lúa thuần BG6 do Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang chọn lọc, được công nhận chính thức năm 2013 theo Quyết định số 646/QĐ-TT-CLT của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, được đưa vào danh mục giống Quốc Gia năm 2015.

2. Những đặc tính chủ yếu

Là giống lúa cảm ôn, gieo cấy 2 vụ trong năm, dễ chăm sóc, dễ thâm canh, thích ứng rộng; Thời gian sinh trưởng: Miền Bắc vụ xuân 125-130 ngày; vụ mùa 105-110 ngày. Miền Trung vụ đông xuân 120-125 ngày, hè thu 100-105 ngày. Năng suất trung bình 60-65 tạ/ha, thâm canh tốt đạt trên 75tạ/ha, hạt gạo màu trắng trong, không bạc bụng, cơm dẻo, vị đậm, ngon, để lâu không cứng.